Tangen Logo White

Komunitní energetika: Jak sousedi spojují síly pro udržitelnou budoucnost

energetika fotovoltaika

• 29. January 2024

Ve světě, který čelí stále rostoucím výzvám v oblasti životního prostředí a energetiky, stává se koncept komunitní energetiky stále více prominentním. Jedná se o revoluční přístup k výrobě, distribuci a spotřebě energie, který staví na spolupráci mezi sousedy a využití místních zdrojů. Komunitní energetika nejenže pomáhá snižovat emise skleníkových plynů, ale také vytváří silné a udržitelné lokální společenství.

Jak to funguje?

Komunitní energetika spočívá v tom, že místní komunity se stávají aktivními účastníky výroby energie a vytvoření vlastního energetického ekosystému. Místní zdroje energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny, mikrogenerátory nebo biomasa, jsou využívány k výrobě elektřiny. Tato elektřina může být následně sdílena mezi členy komunity nebo dokonce prodána zpět do veřejné sítě.

Výhody komunitní energetiky

 1. Snížení emisí skleníkových plynů: Komunitní energetika přispívá ke snižování závislosti
  na fosilních palivech a tím i ke snižování emisí CO2. Místní obyvatelé mohou produkovat
  čistou energii z obnovitelných zdrojů.
 2. Ekonomické výhody: Komunitní energetika umožňuje obyvatelům snížit své energetické
  náklady. Přebytečná energie může být prodávána do sítě, což může znamenat dodatečný
  příjem pro komunitu.
 3. Zvýšení energetické nezávislosti: Místní komunity mohou lépe kontrolovat své
  energetické zdroje a mohou přežít v případě krizových situací, jako jsou výpadky elektrické
  energie.
 4. Podpora místní ekonomiky: Rozvoj obnovitelných energetických projektů na lokální
  úrovni může podpořit místní zaměstnanost a rozvoj

Inspirativní příklady

 • Energetická kooperativa v Dánsku: Dánsko je známé svým pokročilým přístupem k obnovitelným zdrojům energie. Zde existuje mnoho energetických kooperativ, které sdružují obyvatele a investují do větrných a solárních projektů. Dánský model může sloužit jako inspirace pro jiné komunity po celém světě.
 • Brooklyn Microgrid v USA: V Brooklynu v New Yorku byla založena mikrosíť, která umožňuje obyvatelům sdílet energii z vlastních solárních panelů. Tato iniciativa umožňuje obyvatelům získat přístup k čisté energii a vytvářet místní energetickou komunitu.
 • Sonnen Community v Německu: Společnost Sonnen vyvinula síť propojených solárních baterií, které umožňují členům komunity sdílet a obchodovat s přebytečnou energií. Tato inovace mění způsob, jakým lidé využívají energii.

Závěr

Komunitní energetika není jen o energetických zdrojích, ale také o spojení lidí v rámci komunity a budování silných vztahů. Tato moderní energetická revoluce ukazuje, že soudržnost a udržitelnost jdou ruku v ruce. Sdílení energie se stává symbolem nové éry v energetickém průmyslu, kde síla spojených komunit může změnit svět k lepšímu.

Když sousedi spojí své síly, mohou dosáhnout velkých věcí. Budoucnost energetiky může být v našich rukou, pokud se rozhodneme investovat do komunitní energetiky a vytvoříme udržitelnou, zelenou budoucnost pro sebe a další generace.

Do you have a question?

Fill out the form below and our team will respond within 24 hours.