Tangen Logo White

Plovoucí fotovoltaické elektrárny: Jak využít opuštěná místa pro výrobu elektřiny

energetika fotovoltaika

• 29. January 2024

V období, kdy se snažíme najít udržitelná řešení pro naše energetické potřeby, plovoucí fotovoltaické elektrárny (FVE) nabízejí fascinující alternativu, která nás může přiblížit k dosažení cílů v oblasti obnovitelné energie. Tyto technologie spojují sluneční energii s uměle vytvořenými vodními plochami, jako jsou zaplavené hnědouhelné lomy a průmyslové rezervoáry vody, což z nich činí nejen významný energetický zdroj, ale také ekologicky šetrný prvek v našem boji s klimatickými změnami.

Přeměna zaplavených lomů a průmyslových rezervoárů na energetické zdroje budoucnosti

Plovoucí fotovoltaické elektrárny jsou inovativním způsobem, jak využít zemědělské plochy, které byly zničeny těžbou hnědého uhlí nebo průmyslovými činnostmi. Mnoho těchto bývalých lomů a průmyslových rezervoárů bylo opuštěno, což zanechalo za sebou zamořené a nevyužívané kusy krajiny. Plovoucí fotovoltaické elektrárny přinášejí nový život těmto místům a umožňují jim sloužit jako energetické centrály.

Jedním z klíčových prvků tohoto konceptu je využití stávající infrastruktury. Mnoho těchto bývalých průmyslových rezervoárů již má přívod a odvod vody a často také elektrické připojení, což zjednodušuje instalaci solárních panelů. Ty jsou umístěny na plovoucích konstrukcích, které se vznášejí na hladině vody. Tímto způsobem se snižuje potřeba využívat cennou půdu pro fotovoltaické panely a zároveň se využívá obrovský potenciál sluneční energie nad těmito vodními plochami.

Výhody plovoucích fotovoltaických elektráren

Plovoucí FVE mají několik výhod, které je činí atraktivními z hlediska energetického odvětví a udržitelného rozvoje:

 1. Maximální využití sluneční energie: Díky svému umístění na vodní hladině mají plovoucí FVE neomezený přístup ke slunečnímu záření po celý den. Tím se zvyšuje účinnost solárních panelů a výkon elektrárny.
 2. Úspora půdy: Plovoucí FVE nezabírají cennou zemědělskou půdu ani jiné plochy, které by mohly být využity pro jiné účely. To je obzvláště důležité v oblastech s omezeným dostupným pozemkem.
 3. Snížení odpařování: Plovoucí panely zároveň snižují odpařování vody z rezervoárů, což může být klíčové v oblastech s omezeným zásobováním vodou.
 4. Ekologická výhoda: Přeměna opuštěných lomů a rezervoárů na plovoucí FVE přispívá k
  obnově přírody v těchto oblastech. Vytváří se nové prostředí pro floru a faunu a snižuje se
  negativní vliv těžebních a průmyslových operací.
 5. Snížení emisí skleníkových plynů: Plovoucí FVE produkují čistou energii, což přispívá
  ke snižování emisí skleníkových plynů a pomáhá v boji s klimatickými změnami.

Příklady úspěšných plovoucích fotovoltaických elektráren

Plovoucí FVE již najdeme po celém světě. Některé z nich dosahují impozantního výkonu a ukazují nám, co je v tomto směru možné dosáhnout. Například:

Zatouň využívá zatopené hnědouhelné lomy v České republice k výrobě elektřiny a slouží jako ukázka toho, jak může být transformace odvětví paliv fosilního původu na obnovitelnou energii prospěšná pro ekonomiku i životní prostředí.

Na Filipínách byla postavena plovoucí FVE na průmyslovém rezervoáru Laguna Lake, což pomohlo zlepšení dodávky elektřiny v regionu a snížení závislosti na fosilních palivech. Tato elektrárna přispívá k boji proti problémům s elektřinou v oblasti, která je často postižena přírodními katastrofami, jako jsou tajfuny.

Do you have a question?

Fill out the form below and our team will respond within 24 hours.