Tangen Logo White

Souhlas o zpracování osobních údajů

• 13. září 2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení“ uděluji správci osobních údajů, společnosti

Tangen Energies, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČO: 14425262, zapsaná rejstříkovým soudem v Praze, sp. zn. C 365446.

(dále jen „Správce“),

v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to rozsahu a za podmínek níže uvedených.

Současně tímto uděluji Správci souhlas k užití mých podrobností elektronického kontaktu za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Zpracovávané kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní firma, pracovní pozice, adresa, analytické údaje o prohlížení webu Tangen Energies,
  www.tangen.cz

Zpracovávané zvláštní kategorie osobních údajů:

 • nejsou zpracovávány

Účel zpracování osobních údajů:

 • marketingové aktivity, rozvoj obchodních činností, zasílání personalizovaných obchodních sdělení a nabídek

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování

Po udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů máte podle Nařízení GDPR kdykoliv právo:

 • na odvolání souhlasu
 • žádat informace, jaké osobní údaje o vás Správce zpracovává a žádat kopii těchto osobních údajů
 • žádat o přístup k osobním údajům a o aktualizaci nebo opravu, případně o omezení zpracování
 • žádat výmaz osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to například prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@tangen.cz

Máte dotaz?

Vyplňte formulář a náš tým Vám do 24 hodin odpoví.